دو نمایشنامه جدید از رضا فیاضی از سوی نشر آواژ به چاپ رسید.
بنا به گزارش روابط عمومی نشر آواژ از رضا فیاضی بازیگر شناخته شده عرصه تئاتر، تلویزیون و سینما دو کتاب جدید راهی بازار کتاب شد.