ابریشم بانو

نمایشنامه ای از: عزت الله مهرآوران

اثر برگزیده اولین جشنواره ادبیات نمایشی ایران

اشتراک گذاری: